Donderdag 9 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 10 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om reactie op open brief inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m. het coronavirus

E-mailprocedure

Woensdag 15 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand en corona gerelateerde maatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Nationale veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Donderdag 16 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Vrijdag 17 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

E-mailprocedure

Maandag 20 april

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel naar aanleiding van advies Parlementair Advocaat inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure

Woensdag 22 april

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering

Donderdag 23 april

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Achterlating van minderjarigen in het buitenland (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35436)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet EOM (35429)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 24 april

tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-raad op dinsdag 28 april 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 28 april

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

UITSTEL commissieactiviteiten tot 20 mei 2020

E-mailprocedure

Woensdag 29 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om schriftelijk overleg over brief inzake 'Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen'

E-mailprocedure

Donderdag 30 april

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Vaststellen inbrengdatum verslag bij wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

E-mailprocedure

Maandag 4 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om brief nav berichtgeving '40.000 strafzaken liggen op de plank'

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek toezending documenten inzake Julio Poch

E-mailprocedure

Maandag 11 mei

10:45 - 12:15

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
12:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 13 mei

15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Donderdag 14 mei

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Bescherming persoonsgegevens (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek om notaoverleg over toegenomen criminaliteit asielzoekers

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen (29628-945)

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 18 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures (19637-2590)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 20 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (wordt tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering

Vrijdag 22 mei

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake QuickScan digitalisering strafrechtketen

E-mailprocedure

Dinsdag 26 mei

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie

E-mailprocedure

Woensdag 27 mei

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer (omgezet in een schriftelijk overleg over nationale veiligheid op 15 april 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 28 mei

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan regering) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan Algemene Rekenkamer) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (verplaatst naar 27 mei 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek geen onomkeerbare stappen inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure

Vrijdag 29 mei

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad in Luxemburg 4-5 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 2 juni

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (35450-VI)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek geactualiseerde sterkte-prognose van de politie t.b.v. notaoverleg over veiligheid

E-mailprocedure

Woensdag 3 juni

09:30 - 15:30

Justitie en Veiligheid

Asiel en migratie

Notaoverleg
Troelstrazaal
16:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding) (verplaatst naar 4 juni)

Procedurevergadering

Donderdag 4 juni

10:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
12:00 - 12:45

Justitie en Veiligheid

QuickScan digitalisering strafrechtketen (via videoverbinding)

Gesprek
Geannuleerd
13:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer over Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsreactie ZBO-evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid (25268-186)

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 8 juni

09:30 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Veiligheid

Notaoverleg
Troelstrazaal

Dinsdag 9 juni

16:30 - 17:15

Justitie en Veiligheid

Gesprek met de Hoge Raad (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)

Woensdag 10 juni

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure fysieke technische briefing kroongetuigeregeling

E-mailprocedure
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Politie (is omgezet in notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 11 juni

10:00 - 10:30

Justitie en Veiligheid

Videogesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
10:45 - 11:15

Justitie en Veiligheid

Videogesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
11:30 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Videogesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
tot 13:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek over inhandenstelling nog te ontvangen wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 12 juni

tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek gezamenlijk algemeen overleg over digitalisering met commissie BiZa

E-mailprocedure

Maandag 15 juni

tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek overhandiging petitie(s) op korte termijn inzake het aangekondigde wetsvoorstel Tijdelijk wet COVID-19

E-mailprocedure
tot 20:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek toezending jaarverslag Openbaar Ministerie tbv wetgevingsoverleg

E-mailprocedure

Dinsdag 16 juni

13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Overhandiging petitie 'Nee tegen de spoedwet'

Petitie
Vondelingkamer
16:30 - 20:30

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag en Slotwet 2019

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Woensdag 17 juni

14:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Informele voorbereidingsgroep Cybersecurity

Gesprek
tot 17:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek schriftelijk overleg over pro-anorexia coaches

E-mailprocedure

Donderdag 18 juni

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek plenair aanmelden van de Tijdelijk wet opschorting dwangsommen IND

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35477)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 19 juni

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanbieden Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

E-mailprocedure
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek petitieaanbieding 23 juni 2020

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches

Inbreng schriftelijk overleg
tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

E-mailprocedure

Dinsdag 23 juni

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verlenging duur notaoverleg justitieketen op 30 juni i.v.m. toevoeging VAO's

E-mailprocedure
13:00 - 13:15

Justitie en Veiligheid

Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) inzake de Noodverordening

Petitie
Vondelingkamer
13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Overhandiging petitie 'Nee tegen de spoedwet'

Petitie
Vondelingkamer

Woensdag 24 juni

tot 13:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aanbieden petitie seksuele intimidatie Nederland

E-mailprocedure

Dinsdag 30 juni

16:30 - 21:00

Justitie en Veiligheid

Justitieketen

Notaoverleg
Oude zaal

Woensdag 1 juli

09:30 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijdstip gewijzigd naar 10.00 uur)

Notaoverleg
10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijd gewijzigd naar 9.30 uur)

Notaoverleg
14:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

Aanbieding jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

Donderdag 2 juli

09:30 - 09:45

Justitie en Veiligheid

Petitieaanbieding inzake seksuele intimidatie in Nederland (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer
10:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-raad d.d. 6 en 7 juli 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 15 juli

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Vaststellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526)

E-mailprocedure

Vrijdag 17 juli

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake actuele wachttijden en capaciteit tbs-klinieken

E-mailprocedure

Woensdag 22 juli

tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel opzet rondetafelgesprek wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19

E-mailprocedure

Woensdag 29 juli

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek reactie minister J&V inzake dood getuige in Oss

E-mailprocedure

Donderdag 6 augustus

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek gesprek met Griekse minister voor migratie

E-mailprocedure

Vrijdag 7 augustus

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel vervroegde vaststelling inbrengdatum verslag Tijdelijke wet maatregelen covid-19

E-mailprocedure

Donderdag 20 augustus

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Woensdag 2 september

10:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Kroongetuigeregeling, getuigenbescherming en de inzet van informanten

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)

Donderdag 3 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018 (33199-35)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 4 september

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Woensdag 9 september

15:30 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Donderdag 10 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) (verplaatst naar 20 augustus 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 21 september

13:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 23 september

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Donderdag 24 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017 (33199-36)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ouderschap en adoptie

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 30 september

11:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Technische briefing
Thorbeckezaal

Donderdag 1 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Terrorisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland over het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland (27062-112)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Landenbeleid Guinee, Syrië en Libië

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 5 oktober

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 6 oktober

17:00 - 20:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 20:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (verplaatst naar 29 oktober 2020)

Algemeen overleg

Woensdag 7 oktober

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (niet formele Raad) 8-9 oktober 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
12:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Maandag 12 oktober

15:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Kennismaking Korpschef

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Woensdag 14 oktober

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Donderdag 15 oktober

15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Zeden (verplaatst naar 6 oktober 2020)

Algemeen overleg
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 29 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 4 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Maandag 9 november

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 10 november

16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Jaarlijks gesprek met de Hoge Raad en kennismaking met de nieuwe president van de Hoge Raad

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Woensdag 18 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Woensdag 2 december

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Formele Raad JBZ-raad (niet formele Raad) 3-4 december

Algemeen overleg
Troelstrazaal
12:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 3-4 december

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:30 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Maandag 7 december

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 16 december

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen