Donderdag 9 april

10:00 - 11:00

Infrastructuur en Waterstaat

Greep op gevaarlijke stoffen door RLI (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
tot 16:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het Lid Kröger (GL) feitelijke vragen te stellen over de brief inzake besluitvorming over Lelystad Airport en op de reactie op het verzoek van de commissie over een second opinion stikstofaddendum bij de MER 2014

E-mailprocedure

Dinsdag 14 april

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

E-mailprocedure Voorstel inzake agenda schriftelijk overleg Luchtvaart d.d. 21 april a.s.

E-mailprocedure
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020 (GEANNULEERD)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd
tot 16:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Von Martels (CDA) en Kroger (GL) om voor het AO CE de rapportage monitoring plastic flesjes te ontvangen

E-mailprocedure

Woensdag 15 april

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Besluitvorming over Lelystad Airport en Reactie op verzoek commissie over een second opinion stikstofaddendum van juni 2014 bij de MER 2014 (Lelystad Airport)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verduurzaming luchtvaart - datum gewijzigd in 21 april 2020

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verduurzaming luchtvaart (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Donderdag 16 april

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire economie

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire economie (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Maandag 20 april

tot 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Kröger (GL) feitelijke vragen over drie rapporten over vliegtuiggeluid

E-mailprocedure

Dinsdag 21 april

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart

Inbreng schriftelijk overleg
tot 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Lacin (SP) om SO Duurzaam vervoer uit te stellen tot 6 mei a.s.

E-mailprocedure

Woensdag 22 april

10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Donderdag 23 april

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Extra ingelaste Transportraad in verband met het coronavirus (verplaatst naar 28 april)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer (verplaatst naar 22 april)

Algemeen overleg

Vrijdag 24 april

tot 16:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Notaoverleg Bodem

E-mailprocedure

Dinsdag 28 april

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Extra ingelaste Transportraad in verband met het coronavirus

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 1 mei

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Drie rapporten over vliegtuiggeluid

Inbreng feitelijke vragen
tot 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van de leden Dijkstra, Paternotte en Kröger voor notaoverleg Corona en Luchtvaart in mei

E-mailprocedure

Woensdag 6 mei

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 11 mei

tot 09:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Kröger inzake grote hoeveelheid documenten over granuliet

E-mailprocedure

Dinsdag 12 mei

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wet Mobiliteitsfonds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Granuliet (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd
12:30 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Bodem

Notaoverleg
Thorbeckezaal
17:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Woensdag 13 mei

14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Externe veiligheid (verplaatst naar 10 juni)

Algemeen overleg

Donderdag 14 mei

10:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Binnenvaart (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Binnenvaart en Maritiem

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Behandelvoorstel ten aanzien van Verzamelspoedwet Covid-19

E-mailprocedure

Maandag 18 mei

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verzamelspoedwet Covid-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Afspraak over tijdelijke lening Friese Waddenveren

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

17e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 19 mei

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel voorbereidingsgroep biobrandstoffen inzake factsheet

E-mailprocedure
16:30 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Mobiliteitskeuzes

Vergadering

Woensdag 20 mei

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Paternotte (D66) en Kröger (GL) inbreng feitelijke vragen Luchtvaartnota op 28 mei a.s.

E-mailprocedure

Maandag 25 mei

tot 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

[E-MAILPROCEDURE] Behandelvoorstel nota n.a.v. verslag Verzamelspoedwet Covid-19

E-mailprocedure

Dinsdag 26 mei

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

CBR en medische keuringen rijgeschiktheid

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:30 - 19:30

Infrastructuur en Waterstaat

CBR (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Woensdag 27 mei

10:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Transportraad d.d. 4 juni 2020 (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Transportraad d.d. 4 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 28 mei

11:00 - 16:00

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer, infrastructuur en corona

Notaoverleg
Oude zaal
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaartnota

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Infrastructuurfonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Deltafonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Deltafonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Dinsdag 2 juni

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 3 juni

10:15 - 11:45

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:30

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Medische keuringen en CBR

Vergadering
tot 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Stoffer (SGP) voor het verplaatsen van het SO over het Noordzeeakkoord met 1 week naar 10 juni a.s.

E-mailprocedure

Donderdag 4 juni

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (verplaatst naar 10 juni)

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 8 juni

12:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Extra procedurevergadering: voorstel van het lid Bruins (CU) inzake rondetafelgesprek Luchtvaart en corona op 17 juni 2020

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Dinsdag 9 juni

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019-2 en rapportage ADR

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 10 juni

10:00 - 11:00

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding voor OV-bedrijven

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad d.d. 22 juni 2020 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
11:30 - 12:30

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding voor OV-bedrijven

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. Covid-19

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad d.d. 22 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 19:30

Infrastructuur en Waterstaat

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Oude zaal

Donderdag 11 juni

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Ontwerp van de ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad d.d. 23 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 12 juni

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Kröger (GL) uitbreiding spreektijd notaoverleg Luchtvaart en corona op 18 juni a.s.

E-mailprocedure

Dinsdag 16 juni

16:30 - 20:30

Infrastructuur en Waterstaat

Water (verplaatst naar 22 juni)

Algemeen overleg

Woensdag 17 juni

10:15 - 11:45

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Nucleaire veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Nucleaire veiligheid (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Donderdag 18 juni

09:30 - 16:15

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart en corona

Notaoverleg
Thorbeckezaal
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorveiligheid/ERTMS

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorveiligheid/ERTMS (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg

Maandag 22 juni

10:00 - 14:00

Infrastructuur en Waterstaat

Water

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 24 juni

14:00 - 15:30

Infrastructuur en Waterstaat

Videogesprek met Eurocommissaris Valean (Transport)

Gesprek
Tilanuskamer

Donderdag 25 juni

10:00 - 11:00

Infrastructuur en Waterstaat

Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
11:30 - 16:30

Infrastructuur en Waterstaat

MIRT

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2020 (verplaatst naar 17 september)

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 29 juni

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorordening

Inbreng feitelijke vragen
13:30 - 18:30

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorordening (uitgesteld tot september)

Algemeen overleg

Dinsdag 30 juni

18:30 - 21:00

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 1 juli

10:15 - 11:45

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17:45 - 19:15

Infrastructuur en Waterstaat

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 26 augustus

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 1 september

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Ontwerp wijziging Besluit energie vervoer

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 2 september

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 3 september

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 9 september

09:50 - 10:05

Infrastructuur en Waterstaat

Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer
10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Vondelingkamer
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorordening

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 10 september

10:00 - 13:30

Infrastructuur en Waterstaat

Omvorming ProRail tot zbo

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wet Mobiliteitsfonds

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Maandag 14 september

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 17 september

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Informele Milieuraad 30 september - 1 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 23 september

10:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Transportraad 28 september 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad 8 oktober 2020 (wordt verplaatst)

Algemeen overleg

Woensdag 30 september

10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tilanuskamer
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

CBR

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 8 oktober

tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Informele Transportraad 29 - 30 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 16:00

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 14 oktober

10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Toezicht en handhaving

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
18:00 - 21:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad 23 oktober 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 15 oktober

13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Leefomgeving

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 3 november

13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Woensdag 4 november

10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer en taxi

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 5 november

10:00 - 11:30

Infrastructuur en Waterstaat

Deltacommissaris

Gesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wadden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 11 november

11:00 - 17:30

Infrastructuur en Waterstaat

Water

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 18 november

10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Woensdag 25 november

15:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Transportraad 8 december 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Maandag 30 november

10:00 - 22:00

Infrastructuur en Waterstaat

MIRT

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 2 december

10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire economie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 3 december

10:00 - 14:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid (verplaatst naar 10 december)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Maritiem

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

AO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 9 december

13:00 - 16:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad 17 december 2020

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Donderdag 10 december

14:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 16 december

10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen