8 december 2017

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure: verzoek om een brief van de minister van SZW over het begrip zorgplicht van de opdrachtgever:

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

12 december 2017

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

13:30 - 13:45

Petitie

Stop de wachttijden bij het inburgeringsexamen

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

13 december 2017

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

Inburgering en integratie (wordt voortgezet)

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang - 31322-340

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

18 december 2017

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Van Kent (SP) om namens de commissie de minister van SZW een aantal vragen voor te leggen, naar aanleiding van de ontvangen brief over het nieuwe dagloonbesluit

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

19 december 2017

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

13:30 - 13:45

Petitie

Tegen de korting op de Wajong

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

17:00 - 18:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

17 januari 2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Jaarplan Inspectie SZW 2018 - 34775-XV-12

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

18 januari 2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

10:00 - 11:00

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek 'schulden'

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

23 januari 2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

17:30 - 18:00

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek 'lokale experimenten gericht op aan het werk helpen van asielzoekers en vluchtelingen ’

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

30 januari 2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

16:00 - 16:30

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek "Lokale experimenten om asielzoekers en statushouders aan het werk te helpen"

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

6 februari 2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

13:30 - 13:45

Petitie

Volkspetitie "Repareer het AOW-gat"

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

16:30 - 18:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

meer commissievergaderingen