8 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Energieraad (formeel) op 18 december 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

12 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

13:45 - 14:00

Petitie

Gemeente Nijmegen - European Green Capital

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Economische Zaken en Klimaat 

17:00 - 18:00

Technische briefing

ACM - Mogelijke kruissubsidiƫring bij PostNL

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

13 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

10:00 - 11:30

Algemeen overleg

Energieraad (formeel) op 18 december 2017 (wordt omgezet in schriftelijk overleg op 8 december 2017)

naar deze agenda

Geannuleerd

14 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (TK 34821)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken en Klimaat 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

18 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

17:00 - 17:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om het AO Bedrijfslevenbeleid op 21/12/2017 uit te stellen tot na het kerstreces

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

19 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

16:00 - 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

20 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

16:30 - 17:30

Gesprek

Kennismakingsbijeenkomst met minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (locatie ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

naar deze agenda


Openbaar

21 december 2017

Economische Zaken en Klimaat 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Bedrijfslevenbeleid - uitgesteld tot na het kerstreces

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-02-2018

Economische Zaken en Klimaat 

13:00 - 14:00

Technische briefing

Planbureau voor de Leefomgeving - Analyse van het regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Economische Zaken en Klimaat 

16:00 - 16:00

Inbreng schriftelijk overleg

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 (TK 31239, nr. 277)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

9 januari 2018

Economische Zaken en Klimaat 

16:00 - 16:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om volgende week een algemeen overleg te houden naar aanleiding van de recente zware aardbeving in Groningen, voorafgegaan door een brief.

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

16 januari 2018

Economische Zaken en Klimaat 

17:00 - 20:00

Algemeen overleg

Groningen (GEANNULEERD: in plaats van het algemeen overleg wordt een plenair debat gevoerd op dinsdag 16 januari VANAF 18.45 UUR)

naar deze agenda

Geannuleerd

17 januari 2018

Economische Zaken en Klimaat 

13:00 - 14:00

Technische briefing

GTS en TNO - leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Gronings Kwaliteit gas

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

meer commissievergaderingen