Commissievergaderingen

Donderdag 7 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Discriminatie in de zorg (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Vrijdag 8 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek namens bestuurders van gemeenten met een regionaal ziekenhuis om dinsdag aanstaande een petitie aan te bieden.

E-mailprocedure
(besloten)

Maandag 11 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Dinsdag 12 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Gemeenten met een regionaal ziekenhuis

Petitie
Petitie Statenpassage

Woensdag 13 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Hulp- en geneesmiddelenbeleid (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Donderdag 14 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Maatschappelijk domein (tot nadere order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Woensdag 20 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 15.30 uur i.v.m. plenaire agenda)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 16.30 uur i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Vrijdag 22 december 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport 'Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven' (TK 32620-289)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgang Kabinetsreactie Capaciteitsplan 2024-2027

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de leden Mohandis (GL/PvdA) en Van Nispen (SP) om een WGO Sport en Bewegen in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Vrijdag 12 januari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek reactie minister rechterlijke uitspraak kinderhartchirurgie

E-mailprocedure
(besloten)

Dinsdag 16 januari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Niemand mag ONNODIG psychisch lijden

Petitie
Petitie Statenpassage

Woensdag 17 januari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BNC-fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU (TK 22112-3846)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Dinsdag 23 januari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

MantelzorgNL - Stop de regelkolder voor mantelzorgers

Petitie
Petitie Statenpassage

Maandag 29 januari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 30 januari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Onderwerpen uit het gewijzigde amendement op de Verzamelwet VWS 2023

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Woensdag 31 januari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Kennismakingsgesprek met staf commissie VWS

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Zorgverzekeringsstelsel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Donderdag 1 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Nader verslag - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (TK 36403)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 2 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Zwangerschap en Geboorte van 10 oktober 2023, over de mogelijkheden van pijnbehandeling voor zwangeren en aanbieding RIVM advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Dinsdag 6 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van de leden Agema en Dijk over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Woensdag 7 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek namens PostCovidNL en andere patiëntenorganisaties/actiegroepen om petitie aan te bieden op a.s. dinsdag 13 februari 2024

E-mailprocedure
(besloten)

Donderdag 8 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op rapport MIND onderzoek wachttijden ggz

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Vrijdag 9 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Update verkoop Intravacc B.V.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Maandag 12 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 13 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

PostCovidNL

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

LOC Waardevolle Zorg - toekomst ouderenzorg

Petitie
Petitie Statenpassage

Woensdag 14 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken versterking huisartsenzorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Woensdag 28 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Donderdag 29 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Vrijdag 1 maart 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)