11
jun
Live debat
Vanaf 14:00
Algemeen overleg

Examens

Algemeen overleg: "Examens"Deze vergadering moet nog plaatsvinden
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Examens, 11-6-2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen