11
jun
Live debat
Vanaf 10:00
Algemeen overleg

Pakketbeheer

Algemeen overleg: "Pakketbeheer"Deze vergadering moet nog plaatsvinden
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg - Pakketbeheer - 11 juni 2020 - 10.00-14.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Stand van zaken over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over opnemen in het basispakket van fysiotherapie voor chronisch zieken (Kamerstuk 29689-1015)

Te behandelen:

8
Reactie op verzoek commissie om tussentijds te informeren bij relevante ontwikkelingen omtrent standpunt van het Zorginstituut Nederland over neuromodulatie

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek commissie inzake open brief van de Stichting Tot hier en niet verder m.b.t. vergoeding en behandeling van ziekte Multiple Sclerosis

Te behandelen:

Gerelateerde zaken