Debat geweest
20 december 2018 | 14:20 - 15:10
Stemmingen

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

Stemmingen: "Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Herziening van het Nederlandse luchtruim
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Minimaliseren gaswinning Groningenveld
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaatwet
Stenogram
Download Stemmingen moties initiatiefnota Ellemeet: "Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg"
Stenogram
Download Stemming motie Ziekenhuiszorg
Stenogram
Download Stemmingen Klimaatwet
Stenogram
Download Stemming motie bijgestelde onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie
Stenogram
Download Stemming motie Najaarsnota 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen
Stenogram
Download Stemming motie Zwangerschap en geboorte
Stenogram
Download Stemming motie Militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen
Stenogram
Download Stemmingen Najaarsnota 2018
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begrotingsstaat Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkeling
Stenogram
Download Stemmingen moties Najaarsnota 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Meerjarig Financieel Kader
Stenogram
Download Stemmingen Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkeling
Stenogram
Download Stemming motie Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoorveiligheid/ERTMS

Agendapunten

1
Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

Te behandelen:

3
Moties ingediend bij het debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim

Te behandelen:

4
Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2018

Te behandelen:

7
Najaarsnota 2018 (35095)

Details

De Voorzitter: ik stel voor de Kamerstukken 35 095, hoofdstukken I, IIA, IIB, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XVI en XVII en de fondsen A, B, C en J zonder stemming aan te nemen.

Te behandelen:

10
Moties ingediend bij het VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen

Te behandelen:

12
Wijziging van de Crisis-en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013)

Te behandelen:

17
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534)

Te behandelen: