Algemeen overleg : Zwangerschap en geboorte

De vergadering is geweest

29 november 2018
15:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vruchtbaarheidsbijeenkomst 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Actieplan ondersteuning donorkinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies "Prenatale screening en de Zorgverzekeringswet (Zvw)" van het Zorginstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Analyse van alternatieve bekostigingsmodellen van de geboortezorg die in het buitenland zijn ingevoerd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 22 juni 2017 (Kamerstuk 32279-117)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie van instellingssubsidie CPZ en Perined

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanleveren gegevens spermadonoren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek ondersteuningsbehoefte jonge moeders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Plan preventie en ondersteuning onbedoelde (tiener) zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Programma Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om een overzicht van bestedingen aan keuzehulp onbedoelde (tiener) zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verhoudingen tussen de Stichting Siriz en de Vereniging ter bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies inzake prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Criteria open house keuzehulpgesprekken en één centraal informatiepunt

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de ‘open house’ constructie bij keuzehulpgesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken geboortezorg en inzet voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op initiatiefnota van het lid Van der Staaij ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen (Kamerstuk 34600)

  Te behandelen:

  Loading data