Algemeen overleg

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg: "Zwangerschap en geboorte "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene Convocatie algemeen overleg - Zwangerschap en geboorte - 29 november 2018 15.00-19.00 uur - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2019, over Zwangerschap en geboorte

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

20
Reactie op initiatiefnota van het lid Van der Staaij ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen (Kamerstuk 34600)

Te behandelen: