Algemeen overleg

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 (of zoveel later aansluitend aan het VAO Medisch specialistische zorg)

Algemeen overleg: "Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 (of zoveel later aansluitend aan het VAO Medisch specialistische zorg)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2018, over de Informele EU-Gezondheidsraad
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene Convocatie algemeen overleg - Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 - 18 april 2018 - 15.15-17.15 uur - gewijzigd tijdstip - of zoveel later na VAO Medisch specialistische zorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’

Te behandelen: