Debat geweest
11 februari 2014 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 11 februari 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 11 februari 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging CDA Kerkrade, namens gemeenteraad Kerkrade, voor werkbezoek aan Limburg i.v.m. mijnschadeproblematiek
11
Reactie op het aangenomen amendement van het lid Schouten (Kamerstuk 33 805 XIII, nr. 4) dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

Te behandelen:

15
EU-stafnotitie: Verslag interparlementaire commissievergadering Cohesiebeleid 27 november 2013
20
Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken, toegezonden aan de Kamer per brief d.d. 17 januari 2014 (Kamerstuk 33 529, nr. 28)

Te behandelen:

23
Overzicht (30-leden) debatten Ter informatie

Details

  •  Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
  •  Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)
  •  Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  •  Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (lid Smaling)
  •  Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand) 
  •  Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)

     
24
Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang van de opheffing van de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)(PBO) (Kamerstuk 32615, nr. 15)

Te behandelen:

25
Uitnodiging NRM voor tweejaarlijkse koeienshow d.d. 27 en 28 juni 2014
30
Verslag van een schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 33 322, nr. 48)

Te behandelen:

42
Tweede nota van wijziging Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669)

Te behandelen:

53
Verzoek van het lid Lodders om de behandeling Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33669) voort te zetten in een Wetgevingsoverleg.

Te behandelen:

54
Verzoek van de leden Lodders en Dijkgraaf om een een stand van zakenbrief over de onderhandelingen met betrekking tot de derogatie en beantwoording aanvullende vragen.

Te behandelen:

59
Verzoek van het lid De Liefde om 'Veiling radiokavels A7, B38 en C08' van agenda AO Telecommunicatie d.d. 30 januari af tevoeren van de agenda.

Details

Besluit: De brief over 'Veiling radiokavels A7, B38 en C08' is van de agenda van het AO Telecommunicatie d.d. 30 januari a.s. afgevoerd.

60
Verzoek van de commissie I & M om het Algemeen Overleg Energieraad d.d. 18 februari a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg.

Details

Besluit: Het algemeen overleg Energieraad op 18 februari a.s. van 16.00 tot 17.30 uur is omgezet in een schriftelijk overleg waarvan de inbrengtermijn is gesteld op dinsdag 18 februari a.s. om 10.00 uur.

61
Verzoek LTO Nederland en NVV tot aanbieding petitie m.b.t. de 4-dageneis groepshuisvesting zeugen d.d. 11 februari 2014

Details

Besluit: Petitie in ontvangst nemen op 11 februari 2014 om 13.00 uur.