VANDAAG 24 mei 2018

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

09:00 - 12:00

Algemeen overleg

Staat van de Volkshuisvesting (het AO wordt samengevoegd met het AO Woningcorporaties en zal op een andere datum worden ingepland).

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 07-06-2018

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

09:30 - 10:00

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep Schulden

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

09:45 - 12:15

Werkbezoek

Uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM)

naar deze agenda

Gorinchem
Openbaar

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:00 - 14:00

Algemeen overleg

Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Bestuursrecht (is verplaatst naar 5 juli 2018)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 05-07-2018

Vaste commissie voor Financiën 

10:00 - 11:00

Gesprek

Toelichting factsheet constitutionele aspecten van de EMU-voorstellen

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

10:00 - 12:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek 'Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden'

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Vaste commissie voor Defensie 

10:30 - 11:30

Technische briefing

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

10:45 - 11:45

Technische briefing

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (deel EZK)

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Apache Remanufacture’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Project ‘Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging M-fregatten’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Deltafonds (J)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Deltafonds 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Infrastructuurfonds 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Deltafonds 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (34950-VI)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (vragen aan Algemene Rekenkamer) (34950-VI-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (vragen aan regering) (34950-VI-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (34950-VI-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad"

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

13:00 - 15:45

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Defensienota 2018

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (aan de regering)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie (X) (AR)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Defensie 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Defensie 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Aanbesteden

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV-1

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (34950-XIII-2) (deel EZK)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (34950-XIII-2) (deel EZK)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII) (deel EZK)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (34950-XIII-1) (deel EZK)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Provinciefonds (C) (TK 34950-C-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B) (TK 34950-B-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017, deel LNV

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Gemeentefonds 2017 (TK 34950-B)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Gemeentefonds 2017 (TK 34950-B-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel LNV - vragen aan de regering

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel LNV - vragen aan Algemene Rekenkamer (AR)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Provinciefonds 2017 (TK 34950-C)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017, deel LNV

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Staten-Generaal 2017 (TK 34950-IIA-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag van de Koning 2017 (TK 34950-I-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Staten-Generaal (IIA) (TK 34950-IIA-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Provinciefonds 2017 (TK 34950-C-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (TK 34950-IIB)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet van de Koning 2017 (TK 34950-I)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Staten-Generaal 2017 (TK 34950-IIA)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) (TK 34950-IIB-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Koning (I) (TK 34950-I-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (TK 34950-VII-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017 (TK 34950-XVIII)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (TK 34950-XVIII-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (TK 34950-III)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (TK 34950-VII-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (TK 34950-III-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (TK 34950-VII)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (TK 34950-IIB-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (TK 34950-III-2)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017 (TK 34950-XVIII-1)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-2 -ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-1

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-2 - vragen aan Regering (REG)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Staat van de rijksverantwoording 2017 (vragen gesteld aan de regering)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017, vragen aan regering (R: aan regering)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport bij de Nationale verklaring 2018 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Staat van de rijksverantwoording 2017 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX) (vragen gesteld aan de regering)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (34930) (verplaatst naar 31 mei 2018)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 31-05-2018

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (TK 34940)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

14:00 - 15:30

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Internetbedrijven en privacybescherming

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

14:30 - 17:30

Algemeen overleg

Leefomgeving (verplaatst naar 7 juni)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 04-07-2018

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

16:00 - 16:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure: verzoek om nog voor het zomerreces een AO Brede schuldenaanpak en technische briefing in te plannen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 

16:00 - 16:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure inzake Verzoek van het College voor de Rechten van de Mens om een gesprek

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

16:00 - 17:00

Technische briefing

Technische briefing over het rapport van de ARK: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

16:00 - 16:00

Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas (TK 34940)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

16:00 - 18:00

Gesprek

Gesprek met Aedes inzake nadere toelichting op de financiën woningcorporaties

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Bouwbegeleidingscommissie 

16:30 - 18:00

Vergadering

Beslispunten Voorlopig Ontwerp Renovatie Binnenhof (bij 40% gereed) WORDT TOT NADER ORDER UITGESTELD

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten