In het Verantwoordingsdebat stond de Tweede Kamer onder andere stil bij het herstel van de economie in Nederland. Ook de tekortkomingen bij de Belastingdienst, Justitie en Defensie, die de Algemene Rekenkamer in haar rapport constateert, werden besproken. Bijvoorbeeld de ICT-problemen die veranderingen in belastingwetgeving tegenhouden en de problemen met het onderhoud van materieel bij Defensie.

Jaarlijkse verantwoording

Demissionair minister Dijsselbloem en president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer
Demissionair minister Dijsselbloem en president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer

Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag en het Verantwoordingsdebat is de tegenhanger van de algemene politieke beschouwingen. Bij Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen gaat het over plannen, bij Verantwoordingsdag en het debat erover bekijkt de Kamer hoe de plannen zijn uitgevoerd. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.

Jaarverslag

Op 18 mei, de derde woensdag in mei, bood de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Dat gebeurde net als op Prinsjesdag in een speciaal koffertje. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. Aansluitend bood president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer zijn visie aan op het afgelopen jaar.

Verantwoordingsdebat

Op donderdag 26 mei 2016 volgde het Verantwoordingsdebat. De Kamer ging toen met de minister-president en de minister van Financiën in debat over de jaarverslagen 2015 van het Rijk en de ministeries. Op deze wijze controleert de Kamer de inkomsten en uitgaven van het Rijk.

Gerelateerde websites