De Kamer op Twitter

IenWTweedeKamer11 jul

De commissie voor IenW heeft vandaag vragen gesteld aan de minister over de Incidentele suppletoire begroting inzak… https://t.co/bnPhkYbbEL

2eKamertweets9 jul

De vaste Kamercommissie Financiën brengt deze week een werkbezoek aan . De bezochten het Japanse… https://t.co/lWAzMLjWLB