Live debatten – nu en straks

13
nov

Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 november 2018 inclusief voorstellen voor het nieuwe GLB (2021-2027)

Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Algemeen overleg | 16:30 - 20:30 uur
13
nov

Procedures en brieven

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Procedurevergadering | 16:30 - 17:30 uur
13
nov

Procedurevergadering

Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Procedurevergadering | 16:30 - 17:30 uur
13
nov

Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facilty

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Algemeen overleg | 17:00 - 20:00 uur

De Kamer op Twitter

IenWTweedeKamer12 nov

Werkbezoek commissie diepe plassen grond en baggerspecie https://t.co/eBxPNQjukk

2eKamertweets12 nov

Om 10.30 uur overlegt over het van met minister en staatssecreta… https://t.co/Bb3N0VyYR0