Homepage

Gesprek

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 6 oktober over kansspelen met minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. U kunt het debat vanaf 15.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Nieuws uit de Kamer


Algemene Financiële Beschouwingen 2022

De Tweede Kamer bespreekt de financiële plannen voor volgend jaar op donderdag 6 oktober tijdens de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. U kunt dit debat vanaf 14.15 uur volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Enquête aardgaswinning Groningen in zesde verhoorweek

De zesde verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vindt plaats van 3 oktober tot en met 7 oktober. Het laatste openbare verhoor is op vrijdag 14 oktober. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Uitgelicht


Luchtvaart

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op donderdag 6 oktober 2022 van 16.30 tot 22.15 uur over verschillende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. Namens het kabinet is minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Armoede- en schuldenbeleid

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 6 oktober 2022 van 13.45 tot 17.45 uur over armoede- en schuldenbeleid. Hiervoor komt minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Tweede Kamer.


Agenda van vandaag

Marjan van Loon

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Nu live: Jan Willem van Hoogstraten

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Extra procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Consulaire Zaken

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nu live: Kennisagenda: Vrijhandelsverdragen

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Juridische beroepen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nu live: Armoede- en schuldenbeleid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Technische briefing Kernenergie

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Europese Zaken

Kansspelen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Luchtvaart

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Technische briefing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het toezicht op energieleveranciers

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering Contactgroep Verenigde Staten

- uur
Procedurevergadering
contactgroep Verenigde Staten

Nationale ombudsman - Sociale minima

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Debatten in het kort

Eerste termijn Algemene Financiële Beschouwingen

5 oktober 2022, debat - Wat zijn de financiële gevolgen van de kabinetsplannen voor volgend jaar? Op de eerste dag van Algemene Financiële Beschouwingen bespreken de woordvoerders de begroting voor 2023.

De Kamer op Twitter


BuHa_OSTK
Om 13.00 uur spreekt de commissie @BuHa_OSTK met prof. dr. Freya Baetens over vrijhandelsverdragen, een thema op de… https://t.co/2B79LrdLUV
IenWTweedeKamer
De besluitenlijst van de procedurevergadering #pvIenW van woensdag 5 oktober 2022 staat online https://t.co/3ODQ517wag
Naar boven