Homepage

18 juni 14:00 - 15:00 uur
Rondetafelgesprek

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17 juni 10:00 - 13:00 uur
Thorbeckezaal B67
De Tweede Kamer debatteert op donderdag 13 juni over de afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in...
Toeslagenbrief van de belastingdienst, de tekst ervan is onleesbaar gemaakt.

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 11 juni

Het vragenuur van dinsdag 11 juni gaat over de volgende onderwerpen: uitspraken van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno...

Uitgelicht


Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...


Er zijn geen live debatten op deze dag.

Debatten in het kort

Drempelverlaging omgang grootouders

12 juni 2024, wetsvoorstel - Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil het recht van grootouders om hun kleinkinderen te zien beter regelen. De Kamer debatteert over zijn wetsvoorstel dat de drempel om contact te hebben voor grootouders verlaagt.

Wetsvoorstellen

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener C.E.G. van Gennip minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid