Homepage

16 april 14:00 - 15:00 uur
Wetgevingsoverleg

Economische Zaken en Klimaat

15 april 10:00 - 19:00 uur
Thorbeckezaal B67

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht


Rondetafelgesprek over het mbo

Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zich nader...


Er zijn geen live debatten op deze dag.

Debatten in het kort

Het tekort aan gevangenispersoneel

11 april 2024, debat - Lang niet iedereen die tot een celstraf is veroordeeld, zit op dit moment in de gevangenis. De oorzaak: een tekort aan gevangenismedewerkers. De Kamer roept minister Weerwind (Rechtsbescherming) ter verantwoording.

Wetsvoorstellen

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener S. Dekker minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere