VANDAAG 28 januari 2015

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

08:00 - 09:30

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap

Ontbijtbijeenkomst TTIP

naar deze agenda

Rooksalon
Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Pensioenonderwerpen

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

10:00 - 10:15

Constituerende vergadering

Verkiezing van een voorzitter

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

10:00 - 10:45

Gesprek

Situatie van vrouwen en mensenrechten in Oost-Congo

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Informele JBZ-Raad van 29 en 30 januari 2015 (schriftelijk overleg geworden op 26 januari 2015)

naar deze agenda

Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Infrastructuur en Milieu 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Commissie voor de Werkwijze 

10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Vergadering Commissie voor de Werkwijze

naar deze agenda

Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:30 - 14:30

Algemeen overleg

Rekentoets in vo en mbo

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Economische Zaken 

11:00 - 13:15

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Hoorzitting Gaswinning Groningen

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Koninkrijksrelaties 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Veiligheid en Justitie 

12:00 - 14:00

Algemeen overleg

Informele JBZ-Raad van 29 en 30 januari 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (schriftelijk overleg geworden op 26 januari 2015)

naar deze agenda

Geannuleerd

Europese Zaken 

13:00 - 14:00

Technische briefing

IOB-onderzoek "Nederlandse coalitievorming en multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming" (wordt verplaatst naar nog nader te bepalen datum)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

13:00 - 14:00

Technische briefing

IOB-onderzoek "Nederlandse coalitievorming en multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming"

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Koninkrijksrelaties 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Stand van zaken Chikungunya

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Evaluatie van de bilaterale samenwerkingsfora met Israël en de Palestijnse Gebieden verplaatst naar 4 feb

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 04-02-2015

Wonen en Rijksdienst 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Voortgang Wijkaanpak (verplaatst naar 10 februari 2015)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 10-02-2015

Economische Zaken 

14:00 - 18:30

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Gaswinning Groningen

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 16:30

Algemeen overleg

Administratieve lasten

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Europese Zaken 

14:30 - 15:30

Gesprek

Gesprek met WRR over monetaire unie

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

15:00 - 18:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Wetenschapsvisie 2025

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Defensie 

15:30 - 16:30

Bijzondere procedure

PAX met delegatie uit Srebrenica

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Financiën 

15:30 - 15:40

Constituerende vergadering

Verkiezing van een ondervoorzitter

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Financiën 

15:40 - 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Economische Zaken 

16:00 - 18:00

Algemeen overleg

Paardenhouderij

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

16:30 - 18:30

Algemeen overleg

Extra Raad Buitenlandse Zaken op 29-1 over situatie Oekraïne

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

17:00 - 18:00

Gesprek

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, Jongerentaskforce Kindermishandeling

naar deze agenda

Dreeskamer
Besloten vergadering icoonBesloten