VANDAAG 20 november 2014

Tijdelijke commissie evaluatie wpe 

09:00 - 10:00

Vergadering

Vergadering van de tijdelijke commissie Wet Parlementaire Enquête

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Handhaving (wordt verplaatst naar 17 december 2014)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 17-12-2014

Rijksuitgaven 

10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 10:00

Inbreng schriftelijk overleg

OJCS-raad, cultuur en sport d.d. 25 november 2014

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Economische Zaken 

10:00 - 11:30

Algemeen overleg

Telecomraad 27 november 2014 is omgezet in een schriftelijk overleg.

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-11-2014

Infrastructuur en Milieu 

11:30 - 12:15

Bijzondere procedure

Luchtkwaliteit rond snelwegen (Ouwehand, PvdD)

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 15:00

Algemeen overleg

Spoorveiligheid/ERTMS (verplaatst naar 27 november 2014)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 27-11-2014

Veiligheid en Justitie 

13:00 - 17:00

Algemeen overleg

Opvang en terugkeer

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (34034)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

(BLANCO) Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118)-34061

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Veiligheid en Justitie 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032) (verplaatst naar 11 december 2014)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 11-12-2014

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Resultaten Comprehensive Assessment

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Milieu 

16:30 - 17:30

Gesprek

Gesprek met NL leden Europees Parlement over 4e EU-Spoorpakket en Duitse voornemens tav tolheffing en luchtvaarttarieven

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar