VANDAAG 1 april 2015

Defensie 

09:45 - 10:45

Technische briefing

Reservistennota 2014

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Infrastructuur en Milieu 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Luchtvaart (tot nader order uitgesteld)

naar deze agenda


Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

SUWI-onderwerpen (verplaatst naar 8 april 2015)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 08-04-2015

Veiligheid en Justitie 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Economische Zaken 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Gastvrijheidseconomie is geannuleerd i.v.m. het samenvoegen van het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk.

naar deze agenda

Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:30 - 13:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Opleiden op de werkvloer

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Financiën 

11:00 - 11:00

E-mailprocedure

Voorstel Merkies (SP), Klaver (GroenLinks) en Omtzigt (CDA) om een hoorzitting te houden over bestuurdersbeloningen financiële instellingen (vervallen; zie de toelichting in de noot)

naar deze agenda

Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Beleidsdoorlichting Duurzaamheid

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

Ondernemen en Gastvrijheidseconomie

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Economische Zaken 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk is geannuleerd i.v.m. het samenvoegen van het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie.

naar deze agenda

Geannuleerd

Binnenlandse Zaken 

13:00 - 14:30

Algemeen overleg

Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters (verplaatst naar 23 april 2015)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 23-04-2015

Financiën 

13:30 - 14:30

Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Financiën

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

13:30 - 15:30

Algemeen overleg

Discriminatie

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33922)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Ouderenmishandeling

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Financiën 

15:00 - 15:00

Inbreng schriftelijk overleg

ABN AMRO

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Veiligheid en Justitie 

16:00 - 19:00

Algemeen overleg

Rechtspraak

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Economische Zaken 

18:00 - 22:00

Algemeen overleg

Programma Aanpak Stikstof

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar