VANDAAG 11 februari 2016

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:00 - 12:30

Algemeen overleg

Bloedvoorziening (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

naar deze agenda


Openbaar

Buitenlandse Zaken 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Raad Buitenlandse Zaken (is omgezet in schriftelijk overleg)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 10-02-2016

Koninkrijksrelaties 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Verzamel algemeen overleg

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Economische Zaken 

10:00 - 12:30

Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 15 februari 2016

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

10:00 - 13:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Computercriminaliteit III

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Defensie 

10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

11:00 - 12:00

Technische briefing

Adviesrapport Rathenau Instituut over "Keuzes voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap"

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Financiën 

11:30 - 12:30

Technische briefing

Rekenkameronderzoek over extra toezichtinspanningen door Belastingdienst

naar deze agenda

Marcus Bakkerkamer
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

11:30 - 12:30

Gesprek

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

AO Ruimtelijke ordening / AO Binnenstad

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Wonen en Rijksdienst 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Voorziening AOW-gat

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:45 - 13:30

Procedurevergadering

procedurevergadering

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:00 - 16:30

Algemeen overleg

Governance in het mbo (AO wordt uitgesteld naar 18 februari)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 18-02-2016

Economische Zaken 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Infrastructuur en Milieu 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Leefomgeving

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Mensenhandel en prostitutie (verplaatst naar 23 maart 2016)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 23-03-2016

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (TK 34247)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-302

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen"

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet uitwerking Autobrief II

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Veiligheid en Justitie 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292) (34365)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34378)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) (TK 34384)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Koninkrijksrelaties 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Initiatiefwetsvoorstel leden Fritsma en De Graaf inzake terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:30 - 17:30

Algemeen overleg

Arbeidsmarktbeleid zorgsector

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

15:00 - 18:00

Algemeen overleg

Wapenexportbeleid

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Wonen en Rijksdienst 

16:00 - 18:30

Algemeen overleg

Rijksdienst

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Economische Zaken 

17:00 - 18:30

Technische briefing

Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390) en Wijziging van de Mijnbouwwet (34348)

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar