Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Sinds 1 juli 2012 kent de Tweede Kamer een openbaar register van belangenbehartigers/lobbyisten met een vaste toegangspas voor Kamer. Bij de aanvraag van een pas moet worden aangegeven met welk doel en namens welke instelling, organisatie e.d. men optreedt. Per organisatie/instelling wordt niet meer dan één pas verstrekt. Deze gegevens worden in het register vermeld. Dit register is openbaar toegankelijk via deze pagina.

Categorieën

Er zijn drie groepen van belangenbehartigers/lobbyisten:

  • medewerkers van public affairs en public relations bureaus
  • vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties/brancheverenigingen/koepels e.d.
  • vertegenwoordigers van gemeentes en provincies

Vaste toegangspas aanvragen
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een vaste toegangspas, dan moet u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u opvragen bij het secretariaat van de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer:

T: 070-318 3090
F: 070-318 2160
E: secretariaatbeveiligingsdienst@tweedekamer.nl

 

Documentnaam Grootte Datum
PDF documentLobbyistenregister 7 april 2014 77k 7-4-2014 / 13:19