Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Geurts over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ammoniakrechten

  ...Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk DGB/2015/1347 DGB/2015/1928 Uw brief (kenmerk) 2015Z04715 2015Z06890 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 28 mei 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Geurts over afschrijven op productie- en ammoniakrechten Pagina van Geachte Voorzitter, Directoraat-Generaal Belastingdienst Ons kenmerk DGB/ U Pagina van Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, de antwoorden op de vragen van het lid Geurts (CDA) over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ...

  Kamervragen

  28-05-2015

 • Antwoord op vragen van het lid Geurts over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ammoniakrechten

  ...Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk DGB/2015/1347 DGB/2015/1928 Uw brief (kenmerk) 2015Z04715 2015Z06890 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 28 mei 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Geurts over afschrijven op productie- en ammoniakrechten Pagina van Geachte Voorzitter, Directoraat-Generaal Belastingdienst Ons kenmerk DGB/ U Pagina van Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, de antwoorden op de vragen van het lid Geurts (CDA) over het niet meer mogen afschrijven van productie- en a ...

  Kamervragen

  28-05-2015

 • Uitstel beantwoording vragen van de leden Bontes en Van Klaveren en Pechtold en Van Raak over renovatie van paleis Huis ten Bosch

  ...Rijksvastgoedbedrijf Bureau DG Datum 27 mei 2015 Ons Kenmerk 7820000036 Ons Zaaknummer Pagina 1 van 1 Pagina 1 van 1 *782000003601*. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 27 mei 2015 Betreft Renovatie van paleis Huis ten Bosch > Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag   Rijksvastgoedbedrijf Bureau DG Korte Voorhout 72511 CW Den Haag Postbus 16169 2500 BD Den Haag Nederland www.rijksvastgoedbedrijf.nl BTW nummer Kvk nummer Iban nummer Inlichtingen . Ons Kenmerk 7820000036 Ons Zaaknummer       Uw brief (kenmerk)       Bijlagen 0 Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit ee ...

  Kamervragen

  27-05-2015

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 april 2015, over Landbouw- en Visserijraad op 20 en 21 april 2015

  ...150415Landbouw- en Visserijraad op 20 en 21 april 2015 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 mei 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 april 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over: - de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 10 april 2015 inzake de geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad van 20 april 2015 (21501-32, nr. 835); - de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 20 maart 2015 ter aanbieding van het verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 maart 2015 (21501-32, nr. 834); - de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 18 april 2015 inzake goedkeuring Nederlandse Operationeel Programma (OP) van het ...

  Verslagen

  21501-32-842

  27-05-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2015, over Stages en subsidieregeling praktijkleren

  ...150408Stages en subsidieregeling praktijkleren VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 mei 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 8 april 2015 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 maart 2015 houdende de reactie op de moties van de leden Jadnanansing, Lucas en Van Meenen n.a.v. het notaoverleg op 22 september 2014 over de initiatiefnota "Elke mbo'er een goede stage" over de aard van de stageproblematiek op korte termijn uit te voeren en te onderzoeken welke barrières werkgevers ervaren bij het aanbieden van stageplaatsen en ...

  Verslagen

  33650-48

  27-05-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 april 2015, over Energie

  ...30196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie NR. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 mei 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 9 april 2015 overleg gevoerd met minister Kamp van Economische Zaken over energie. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag.) Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Franke Voorzitter: De Liefde Griffier: Peen Aanwezig zijn tien leden der Kamer, te weten: Bosman, Dik-Faber, Houwers, Klever, De Liefde, Agnes Mulder, Smaling, Van Tongeren, Van Veldhoven ...

  Verslagen

  30196-315

  27-05-2015

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot