Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Het doden van wilde dieren door trofeejagers

  ...2015Z14501 Vragen van het lid Smaling (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken over het doden van wilde dieren door trofeejagers (ingezonden 3 augustus 2015) 1 Wat is uw mening over het doden van de leeuw Cecil in een nationaal park in Zimbabwe, door een plezierjager die hier 50.000 euro voor heeft betaald 1) 2 Welk deel van dergelijke bedragen komt werkelijk ten goede aan de lokale bevolking, die schade heeft aan gewassen en vee door toedoen van wilde dieren 3 Welke mogelijkheden zijn er om de lokale bevolking op een andere manier te laten profiteren van opbrengsten uit jacht, zolang dit zich beperkt tot populatiebeheer en schadebestrijding 4 Welke ...

  Kamervragen

  03-08-2015

 • De relatie tussen Turkije en ISIS

  ...2015Z14500 Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de relatie tussen Turkije en ISIS (ingezonden 3 augustus 2015) 1 Ben u bekend met het bericht ‘Turkey sends in jets as Syria’s agony spills over every border’ 1) 2 Bent u bekend met de in dit bericht vervatte claim dat – na een operatie door Amerikaanse speciale eenheden waarbij de ISIS-functionaris Abu Sayyaf is gedood – bewijzen zijn gevonden die een rechtstreekse relatie veronderstellen tussen Turkije en ISIS Hoe beoordeelt u deze vondsten in het licht van bondgenootschappelijke inspanningen om ISIS te verslaan Welke gevolgen heeft dit voor de gemeenschappelijke aanpak en strategie in de strijd tegen ISIS 3 Onderschrijft u de ...

  Kamervragen

  03-08-2015

 • De storingen aan de Botlekbrug

  ...2015Z14496 Vragen van de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over storingen aan de Botlekbrug. (ingezonden 3 augustus 2015) 1 Bent u bekend met het oponthoud veroorzaakt door storingen aan de Botlekbrug 1) 2 Hoe beoordeelt u het functioneren van de Botlekbrug Wat was de afgesproken oplevertermijn van de brug 3 Hoeveel mensen worden er dagelijks gedupeerd door het niet functioneren van de Botlekbrug Wat betekent het niet functioneren van de brug voor de bevolking op Voorne-Putten en in Spijkenisse in het geval van calamiteiten En wat betekent het niet functioneren van de brug voor ondernemers die gebruikmaken van de brug van en naar de Rotterdamse haven 4 Hoe beoordeelt u het handelen van ...

  Kamervragen

  03-08-2015

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 juni 2015, over Raad Algemene Zaken d.d. 23 juni 2015

  ...21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken NR. 1521 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 augustus 2015 De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 16 juni 2015 overleg gevoerd met minister Koenders van Buitenlandse Zaken over: - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2015 met het verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 mei 2015 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1503); - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake d.d. 18 mei 2015 met het verslag van een schriftelijk overleg met betrekking tot de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken op 19 mei 2015 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1502); - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. ...

  Verslagen

  21501-02-1521

  03-08-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2015, over Sekseregistratie door de overheid

  ...27859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) NR. 80 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 augustus 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 18 juni 2015 overleg gevoerd met minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: - de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 6 maart 2015 inzake het onderzoek “M/V en verder, sekseregistratie door de overheid en de positie van transgenders” (Kamerstuk 27895, nr. 76). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor ...

  Verslagen

  27859-80

  03-08-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 juni 2015, over JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015

  ...32317 JBZ-Raad NR. 316 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 augustus 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 10 juni 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie over: - de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 maart 2015 ter aanbieding van het verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken te Brussel van 12 en 13 maart 2015 (Kamerstuk 32317, nr. 278); - de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 4 juni 2015 met de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad op 15 en 16 juni en het monitoringsoverzicht van de JBZ-dossiers (tweede kwartaal 2015) (Kamerstuk 32317, nr. 285); - de brief van de minister van ...

  Verslagen

  32317-316

  03-08-2015

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot