Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden Hachchi en Berndsen-Jansen over berichten in de media omtrent de “massale vernietiging van bewijsmateriaal van buitenlandse verkeersovertreders”

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL JEUGD EN SANCTIETOEPASSING DIRECTIE SANCTIE- EN PREVENTIEBELEID  DATUM 27 NOVEMBER 2015 ONS KENMERK 695534 ONGERUBRICEERD - CONCEPT Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 3 1 ONGERUBRICEERD - CONCEPT > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 27 november 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de massale vernietiging van bewijsmateriaal van buitenlandse verkeersovertreders Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en Jeugd   Ons kenmerk 695534   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. ...

  Kamervragen

  27-11-2015

 • Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over de verwachte lange termijnkosten van de asielinstroom

  ...Datum Onze referentie 2015-0000293079 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 27 november 2015 Betreft Kamervragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) over de verwachte langetermijnkosten van asielinstroom) Datum Onze referentie 2015-0000293079 Pagina van Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) over de verwachte langetermijnkosten van asielinstroom. Datum Onze referentie 2015-0000293079 Pagina van De Minister van Sociale Zaken en Wer ...

  Kamervragen

  27-11-2015

 • Antwoord op vragen van het lid Visser over het bericht dat een geflitste buitenlandse bestuurder vaak vrijuit gaat

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL JEUGD EN SANCTIETOEPASSING DIRECTIE SANCTIETOEPASSING EN JEUGD DATUM 27 NOVEMBER 2015 ONS KENMERK 679557 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 9 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 27 november 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een geflitste buitenlandse bestuurder vaak vrijuit gaat Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en Jeugd   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 679557   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u s ...

  Kamervragen

  27-11-2015

meer kamervragen

Verslagen

 • Begroting BuHa-OS, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking

  ...CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De algemene commissie voor BuHa-OS heeft op 23 november 2015 overleg gevoerd met mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van BuHa-OS. Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de algemene commissie voor BuHa-OS, De Roon De griffier van de algemene commissie voor BuHa-OS, Van Toor Voorzitter: Agnes Mulder Griffier: Wiskerke Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Bosma, Van Laar, Agnes Mulder, Smaling, Taverne, Teeven en Van Veldhoven, en mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanvang ...

  Verslagen

  27-11-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2015, over de Raad Buitenlandse Zaken

  ...21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1554 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 november 2015 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 oktober 2015 overleg gevoerd met minister Koenders van Buitenlandse Zaken over: - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 3 oktober 2015 met de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1529); - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 september 2015 met het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken van 4 en 5 september 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1525): - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 06-10-2015 met de ...

  Verslagen

  21501-02-1554

  26-11-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 september 2015, over Vreemdelingen- en asielbeleid

  ...19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2080 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 november 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 30 september 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie over: - de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 18 juni 2015 houdende een reactie op het rapport "Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen. Perspectieven vanuit het buitenland" (Kamerstuk 19 637, nr. 2013); - de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 21 juli 2015 inzake de toezending van het ambtsbericht Iran inzake christenen en lhbt's (Kamerstuk 19 637, nr. 2023); - de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 1 juli 2015 ...

  Verslagen

  19637-2080

  26-11-2015

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot