Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Siderius inzake wijzigingen in de toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens VO in 2016

  ...Onze referentie 880613 Pagina 5 van 5 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina 1 van 5 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 5 februari 2016 Betreft Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Siderius (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wijzigingen in de toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens VO in 2016 (ingezonden 21 januari 2016) Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 880613 Uw brief van 21 januari 2016 Uw referentie 2016Z01117 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Siderius (SP) van uw Kamer inzake wijzigingen in de toeg ...

  Kamervragen

  05-02-2016

 • Antwoord op vragen van de leden Keijzer en Tellegen over de berichtgeving dat de politie in Zweden kennis over de achtergrond van daders van aanrandingen niet naar buiten heeft gebracht

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1398 Vragen van de leden Keijzer (CDA) en Tellegen (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de berichtgeving dat de politie in Zweden kennis over de achtergrond van daders van aanrandingen niet naar buiten heeft gebracht (ingezonden 18 januari 2016). Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 5 februari 2016). Vraag 1 en 2 Kunt u garanderen dat situaties zoals in Keulen, waarover in het onderstaande nieuwsbericht gesproken wordt, zich in Nederland niet hebben voorgedaan1 Indien nee, bent u bereid hiernaar onderzoek te ...

  Kamervragen

  05-02-2016

 • Antwoord op vragen van de leden Bruins, Merkies en Grashoff over de belastingontwijking door wapenproducenten

  ...Directoraat-Generaal Belastingdienst Ons kenmerk DGB 2016/239 Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag   Postbus 20201 2500 EE Den Haag   www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk DGB 2016/239 U Uw brief (kenmerk) 2015Z25245 > Retouradres Postbus 20201  2500 EE Den Haag   Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum 5 februari 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen over belastingontwijking door wapenproducenten Pagina 1 van  Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Economische Zaken de antwoorden op vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Merkies (SP) en Grashoff (GroenLinks) over de belastingontwijking door wapenpr ...

  Kamervragen

  05-02-2016

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2016, over het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling/Krimp

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 31 757 Stedenbeleid Nr. 88 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 februari 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 14 januari 2016 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over: – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 7 december 2015 inzake reactie op motie van het lid Van Vliet over het mogelijk maken van experimenten in krimpgebieden (Kamerstuk 34 300-XVIII, nr. 35) (Kamerstuk 32 847, nr . 209); – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 25 november 2015 inzake vragen en ...

  Verslagen

  31757-88

  04-02-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 december 2015, over stedelijke vernieuwing

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 48 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 februari 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 3 december 2015 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over: − de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 23 november 2015 over de Leefbaarometer en de Voortgangsrapportage Wijkaanpak 2015 (Kamerstuk 32 847, nr . 206); − de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 5 oktober 2015 met antwoorden op vragen van de commissie inzake ...

  Verslagen

  30136-48

  04-02-2016

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 november 2015, over Tweede Staat van de Woningmarkt

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 215 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 februari 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 26 november 2015 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over: – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 9 november 2015 over de voornemens van de woningcorporaties voor 2015–2019, het kengetal investeringsruimte en ter aanbieding van de rapporten bij de Staat van de Woningmarkt 2015 (Kamerstuk 29 453, nr . 402); – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 26 ...

  Verslagen

  32847-215

  03-02-2016

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot