Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Schouten over een mogelijke uittreding van Griekenland uit de Eurozone

  ...Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen Ons kenmerk BFB 2014-4089M Bijgevoegd vindt u de antwoorden op de vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) over een mogelijke uittreding van Griekenland uit de eurozone. (ingezonden op 7 januari 2015 met kenmerk 2015Z00061). Hoogachtend, De minister van Financiën J.R.V.A. Dijsselbloem 2015Z00061 Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over een mogelijke uittreding van Griekenland uit de Eurozone. (ingezonden 7 januari 2015) 1. Kent u het bericht ‘Bundesregierung hält Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro für verkraftbar’ Ja. 2 Deelt u de mening van Bondskanselier Merkel dat een uittreding van Griekenland uit de euro overkomelijk is Zo ja, waarom Zo ...

  Kamervragen

  26-01-2015

 • Antwoord op vragen van de leden Helder, Van Klaveren en Bontes over het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum

  ...NATIONAAL COöRDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING EN VEILIGHEID  DATUM 26 JANUARI 2015 ONS KENMERK 602800 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 3 1 Pagina 1 van 5 Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 26 januari 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Helder en Kamervragen Van Klaveren en Bontes over het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag www.nctv.nl   Ons kenmerk 602800   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u ...

  Kamervragen

  26-01-2015

 • Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over de onrust onder budgethouders over uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb)

  ...Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over de onrust onder budgethouders over uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) (2015Z00433). Hoogachtend, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn Pagina 4 van 4 Pagina 2 van 4 Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over de onrust onder budgethouders over uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) (2015Z00433). 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de onrust onder budgethouders over de uitbetaling van het pgb toeneemt 1 Ja, ik heb kennisgenomen van dit bericht. 2 Geldt uw toezegging dat budgethouders geen hinder mogen ondervinden van de uitvoering doo ...

  Kamervragen

  26-01-2015

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 september 2014, over EU Klimaat- en Energiepakket

  ...140930Klimaat- en energiepakket VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 30 september 2014 overleg gevoerd met minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over: - de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, d.d. 26 september 2014, inzake de Reactie op EU-doelen klimaat en energie 2030 (33858, nr. 28); - de brief van de minister van Economische Zaken, d.d. 26 september 2013, inzake de Geannoteerde agenda van de informele energieraad op 6 oktober 2014 (21501-33, nr. 503); - de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, d.d. 16 september 2014, inzake Uitstel reactie op EU-doelen ...

  Verslagen

  33858-32

  26-01-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2014, over Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering

  ...33920 EU-voorstel: Biologische productie COM (2014) 180 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 januari 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 4 juni 2014 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over: - de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening inzake biologische productie COM (2014) 180 en de Mededeling inzake een actieplan voor biologische productie COM (2014) 179 (Kamerstuk 33 920, nr. 4); - EU-voorstellen: Actieplan biologische productie COM (2014) 179 en Verordening biologische productie en etikettering COM (2014) 180; - de brief ...

  Verslagen

  33920-12

  26-01-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2014, over Zwangerschap en geboorte

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 november 2014 overleg gevoerd met Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: zwangerschap en geboorte. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Teunissen kst-32279-67 ISSN 0921 - 7371 ’s- ...

  Verslagen

  32279-67

  22-01-2015

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot