Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Hachchi over postume rehabilitatie van drie KNIL-vliegers

  ...Pagina 2 van 3 Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie BS2014035260 Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 26 november 2014 Betreft Antwoorden op schriftelijke vragen over postume rehabilitatie van drie KNIL-vliegers Pagina 1 van 3 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Hachchi (D66) over postume rehabilitatie van drie KNIL-vliegers (ingezonden 7 november 2014 met kenmerk 2014Z20039). DE MINISTER VAN DEFENSIE J.A. Hennis-Plasschaert Vragen van het lid Hachchi (D66) aa ...

  Kamervragen

  26-11-2014

 • De toenemende overlast van ratten

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21693 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de toenemende overlast van ratten (ingezonden 26 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «Overlast van ratten neemt toe»1 Vraag 2 Kent u het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat concludeert dat stedelijke gebieden in toenemende mate te kampen hebben met ongedierte en met door ongedierte overgedragen ziekten Klopt het dat het Kenniscentrum Dierplagen krijgt steeds meer meldingen van overlast door met name de bruine en zwarte rat. Zo ja, herkent u deze signalen Zo nee, kunt u dit verklaren Vraag 3 Wat is het gevolg ...

  Kamervragen

  26-11-2014

 • Het bericht dat een verdachte zou zijn vrijgelaten vanwege het niet tijdig onderzoeken van een DNA-spoor

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21696 Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een verdachte zou zijn vrijgelaten vanwege het niet tijdig onderzoeken van een DNA-spoor (ingezonden 26 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht dat een verdachte van een overval op een winkel in Gouda door de rechtbank in Den Haag uit voorarrest zou zijn ontslagen omdat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) niet zou zijn toegekomen aan het onderzoek naar het DNA-spoor van de overval vanwege grote drukte Vraag 2 Deelt u de mening dat vertraging in het onderzoeken van DNA-sporen onwenselijk is Vraag 3 Klopt h ...

  Kamervragen

  26-11-2014

meer kamervragen

Verslagen

 • OCW-begroting 2015, onderdeel Media

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 24 november 2014 overleg gevoerd met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2015. Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag.) De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De Kler Voorzitter: Pia Dijkstra Griffier: De Kler Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Bosma, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Elias, ...

  Verslagen

  25-11-2014

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 83 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 – Onderdeel Jeugdzorg (Kamerstuk 34 000-XVI); ...

  Verslagen

  34000-XVI-83

  21-11-2014

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 62 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000-VIII); – het rapport/de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 14 oktober 2014 houdende ...

  Verslagen

  34000-VIII-62

  21-11-2014

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot