Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Op 25 september 2012 ben ik tot Voorzitter van de Tweede Kamer gekozen. Sinds 2003 ben ik lid van de Tweede Kamer. Mijn liefde voor het vak van volksvertegenwoordiger en voor ons parlement is groot.

Plenaire debatten voorzitten
Een goed debat is meer dan een discussie tussen Kamerleden. Het is een krachtige manier om de samenleving duidelijk te maken welke keuzes er door de regering worden gemaakt en wat de fracties in de Tweede Kamer daarvan vinden. Ik zal als Voorzitter met gevoel voor de inhoud bijdragen aan een goede sfeer en aan een effectieve en inhoudelijke vergadering. Alle deelnemers aan het debat in de Tweede Kamer moeten namelijk hun opvattingen voor het voetlicht kunnen brengen. Ik zal daarbij letten op begrijpelijke taal van Kamerleden en bewindspersonen en bij alle debatten zal ik mij de vraag stellen: heeft de Tweede Kamer voldoende ruimte om haar controlerende en wetgevende taak uit te voeren? Ik kijk uit naar heel veel mooie debatten. De Tweede Kamer verdient dat zij die mooie debatten kan houden.

Taken Voorzitter
Volgens artikel 6 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer is de taak van de Voorzitter vierledig:

  • het leiden van de werkzaamheden van de Kamer en die van het Presidium
  • het doen naleven van het Reglement van Orde
  • het uitvoeren van door de Kamer genomen besluiten
  • het vertegenwoordigen van de Kamer

copyright foto: ANP