Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Vergaderingen en activiteiten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

22 april 2014 | 16:30 - 17:30 uur

Gesprek

PO-raad m.b.t. versterking van de bestuurskracht in het primair onderwijs (Is verplaatst naar 17 april 2014 van 16.00 - 17.00 uur)

naar deze agenda

locatie onbekend
Verplaatste vergadering icoonVerplaatst naar 17 april 2014

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

23 april 2014 | 10:00 - 16:00 uur

Notaoverleg

Versterking governance in de praktijk

naar deze agenda

Troelstrazaal
openbaar

alle vergaderingen en activiteiten

Contact met Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Griffier
mw. E.C.E. de Kler
Adjunct-Griffier
mw. M.H.R.M. Arends
mw. L. Boeve
mw. C.H. Bosnjakovic-van Bemmel
dhr. A.C. Klapwijk
Assistent(en)
mw. E.F. Dujardin
Doorkiesnummer
+31(0)70 - 318 20 61
E-mail
cie.ocw@tweedekamer.nl

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schoolplein

Voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht

Laatst gewijzigd op 1-4-2014

De leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Sinds 1 augustus 2007 geldt de volledige leerplicht tot 18 jaar voor jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald (een diploma op minimaal mbo-niveau 2 of minimaal havo of vwo). Op donderdag 3 april van 11.30 tot 16.00 uur vergadert de commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aanpak van schoolverzuim.

Wetenschapsbeleid

Laatst gewijzigd op 2-12-2013

Op woensdag 4 december bespreekt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het wetenschapsbeleid.

Krimp in het onderwijs

Laatst gewijzigd op 26-6-2013

Wat zijn de gevolgen van de daling van leerlingenaantallen in het basis- en voortgezet onderwijs en welke maatregelen neemt het kabinet? Hierover debatteerde de Tweede Kamer op donderdag 27 juni.

Leraar voor de klas

Pesten

Laatst gewijzigd op 28-5-2013

Op dinsdag 28 mei debatteerde de Kamer over pesten. Wat kunnen scholen en leerlingen doen aan dit probleem? Kan de Kamer iets betekenen?

Docent voor de klas schrijft op het schoolbord

Leraren en lerarenopleidingen

Laatst gewijzigd op 27-3-2013

Het lerarentekort wordt groter en het aantal studenten dat kiest voor een carrière in het onderwijs daalt. Hoe keren we dit? Daarover debatteerde de Tweede Kamer op woensdag 27 maart.

Collegezaal

Studiefinanciering sociaal leenstelsel

Laatst gewijzigd op 26-2-2013

Wat betekent de invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs? Hierover debatteerde de Tweede Kamer op donderdag 28 februari.

Wetenschapsbeleid

Laatst gewijzigd op 12-9-2006

Op woensdag 4 december bespreekt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het wetenschapsbeleid.

Meisje aan het sleutelen op een mbo-beurs

Beter middelbaar beroepsonderwijs

Laatst gewijzigd op 11-3-2014

De regering wil dat het mbo goed gekwalificeerde vakmensen aflevert. De Kamer debatteerde woensdag 12 maart 2014 van 10.00 tot 13.00 uur met minister Bussemaker van Onderwijs over haar verbeterplannen voor het mbo.

Journalisten in de Tweede Kamer

Media en publieke omroep

Laatst gewijzigd op 25-11-2013

Op maandag 25 november debatteerde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de mediabegroting voor 2014. De publieke omroep stond hierbij centraal.

Popmuziek

Laatst gewijzigd op 4-6-2013

Op woensdag 5 juni 2013 debatteerde de Kamer over de popsector. Kan de regering deze sector ondersteunen en helpen zich verder te ontwikkelen, ook internationaal?

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Laatst gewijzigd op 2-4-2013

Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs dat scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Op woensdag 3 april vergaderde de Tweede Kamer hierover.

Dyslexie en dyscalculie

Laatst gewijzigd op 26-2-2013

Krijgen leerlingen met dyslexie en dyscalculie voldoende steun van hun school, zodat ook zij een eerlijke kans hebben op slagen? Hierover debatteerde de Kamer op woensdag 27 februari.

Vrouwen aan de top

EU-voorstel gendergelijkheid

Laatst gewijzigd op 24-1-2013

Bij veel bedrijven zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de top van het bedrijf. Op donderdag 24 januari debatteerde de Tweede Kamer over het EU-voorstel gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven.

meer verslagen

meer besluitenlijsten

meer wetsvoorstellen

meer overige documenten