Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Marianne Thieme

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  De toenemende verwaarlozing van landbouwdieren

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z06894 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken over de toenemende verwaarlozing van landbouwdieren (ingezonden 15 april 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «NVWA: meer vee verwaarloosd door crisis in landbouw»1 Vraag 2 Welke specifieke maatregelen bent u voornemens te treffen om de toenemende mate van verwaarlozing van landbouwdieren te stoppen Vraag 3 Hoe beoordeelt u de constatering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat van de 325 veehouders er 60 zijn die bekend staan als notoire overtreder Kunt u de overtredingen...

  15-04-2014

 • Kamervragen

  Het stelen van honden in Roemenië

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z05587 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over het stelen van honden in Roemenië (ingezonden 27 maart 2014). Vraag 1 Bent u ervan op de hoogte van het feit dat er afgelopen week in Roemenië een Nederlandse dierenopvang met honden is leeggeroofd1 Vraag 2 Is het waar dat de Roemeense autoriteiten hun burgers aanmoedigen zwerfdieren te doden en per gedode hond belonen door een bedrag van 50 euro uit te keren Zo ja, deelt u de mening dat dit in strijd is met de Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren en artikel...

  27-03-2014

 • Kamervragen

  Het serveren van halal voedsel tijdens NSS2014

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z05545 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister-President over het serveren van halal voedsel tijdens NSS2014 (ingezonden 26 maart 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «11 dingen die u nog niet wist over de nucleaire top»1 Vraag 2 Is het waar dat al het geserveerde voedsel tijdens NSS2014 halal is Vraag 3 Kunt u aangeven of er vlees geserveerd is tijdens NSS2014 Vraag 4 Indien er vlees geserveerd is, was dit dan afkomstig van onverdoofd geslachte dieren Zo nee, kunt u aangeven hoe het vlees dan toch het predicaat halal kon krijgen Vraag 5 Deelt u de mening dat niemand ongevraagd vlees afkomstig...

  26-03-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

 • Kamervragen

  Kalfs- en rundvlees in de schappen dat besmet is met de ESBL bacterie

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2013Z10483 Mondelinge vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kalfs- en rundvlees in de schappen dat besmet is met de ESBL bacterie (Nu.nl, 24 mei 2013) (ingezonden 28 mei 2013). kv-tk-2013Z10483 ’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Vragen ...

  28-05-2013

 • Kamervragen

  De misstanden bij kippentransporten

  ... kv-tk-2012Z19771 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2012Z19771 Mondelinge vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de misstanden bij kippentransporten (Trosradar.nl, 19 november 2012) (ingezonden 20 november 2012). Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Vragen ...

  20-11-2012

 • Kamervragen

  De noodzakelijkheid van een nationaal aanvalsplan tegen verdere verspreiding van antibioticaresistente bacteriën uit de veehouderij

  ... kv-tk-2011Z16950 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z16950 Mondelinge vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de noodzakelijkheid van een nationaal aanvalsplan tegen verdere verspreiding van antibioticaresistente bacteriën uit de veehouderij (Radar, 5 september 2011) (ingezonden 6 september 2011). Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Vragen ...

  06-09-2011

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het schrappen van de financiering van afschot door de Koning of andere gerechtigde jagers/faunabeheerders uit algemene middelen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 I Vaststelling van de begrotingsstaten van de Koning (I) voor het jaar 2014 Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 4 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 632 (x € 1.000). II In het artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 632 (x € 1.000). Toelichting Op het Kroondomein wordt met publiek geld het doden van dieren in de vorm van jacht (artikel...

  33750-I-5

  04-12-2013

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het vrijmaken van budget voor praktische pilots bij boeren voor alternatieven voor afschot en vergassing van ganzen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 7 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt te gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000). II In het artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserijen voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000)....

  33750-XIII-14

  06-11-2013

 • Amendementen

  Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 6 over uitvoering van het onderzoeksprogramma 'Meer kennis met minder dieren'

  ... kst-33000-I-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 Nr. 7 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 20 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 290 (x € 1 000). Toelichting Dit amendement heeft tot doel het voor de vernieuwing van de website van het Koninklijk Huis en het Jaaroverzicht gereserveerde...

  33000-I-7

  20-12-2011

meer amendementen

Moties

 • Moties

  Motie van de leden Thieme en Ouwehand over een volledige herkomstetikettering voor alle voedselproducten met dierlijke ingrediënten

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 769 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND Voorgesteld 20 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een betrouwbare en duurzame voedselketen inzicht biedt in de herkomst van producten en daarmee bijdraagt aan het terugdringen van voedselfraude en het bevorderen van voedselveiligheid; verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op een volledige herkomstetikettering voor alle voedselproducten met dierlijke ingrediënten, waarbij ook het land van herkomst is vermeld, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme Ouwehand kst-21501-32-769 ISSN 0921 - 7371...

  21501-32-769

  20-03-2014

 • Moties

  Motie van de leden Thieme en Ouwehand over pleiten voor de komst van een barcode of Quick Response (QR)-code

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 770 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND Voorgesteld 20 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat totale transparantie van het productieproces bijdraagt aan het vergroten van de voedselveiligheid en het voedselvertrouwen van de consument; verzoekt de regering, bij de Europese Commissie te pleiten voor de komst van een barcode of Quick Response (QR)-code die door consumenten in te scannen is en waarmee de consument gedetailleerd inzicht krijgt in de herkomst van het dier en het huisvestingssysteem, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme Ouwehand kst-21501-32-770...

  21501-32-770

  20-03-2014

 • Moties

  Motie van de leden Thieme en Ouwehand over verzet tegen de Europese versoepeling van certificeringseisen voor diertransporten

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 771 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND Voorgesteld 20 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de NVWA bij de varkenstransportsector hardnekkige problemen heeft geïdentificeerd die grote risico’s met zich meebrengen voor de insleep van besmettelijke dierziekten, het dierenwelzijn en de export; constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken deze risico’s onderkent en hierdoor de klepkeuring voor varkens opnieuw heeft verplicht; constaterende dat het kabinet desondanks de Europese versoepeling van certificeringseisen voor diertransporten naar andere...

  21501-32-771

  20-03-2014

meer moties