Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Marianne Thieme

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  Experimenten waarbij Facebookgebruikers betrokken zijn en de privacy van social mediagebruikers

  ...Hoe ziet u de rol van de overheid hierin Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Vragen 2 ...

  03-07-2014

 • Kamervragen

  Afschot van wilde zwijnen in de draag- en zoogtijd

  ...Vraag 12 Kunt u aangeven hoe de aanwas van wilde zwijnen per moederdier zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 10 jaar Vraag 13 Vindt u het verantwoord dat van een wettelijk beschermde diersoort het grootste deel van de populatie wordt afgeschoten en dat bejaging zelfs plaatsvindt in draag- en zoogtijd Zo ja, waarom Zo nee, bent u bereid de provincie Gelderland hierop aan te spreken Vraag 14 Deelt u de mening dat nachtjacht in voor het publiek afgesloten gebieden het risico in zich draagt van wetsovertredingen bij gebrek aan veldtoezicht en sociale controle Zo nee, waarom niet Vraag 15 Kunt u aangeven hoe afschot in draag- en zoogtijd zich verhoudt tot de zogenoemde weidelijkheidsregels van jagers Vraag 16 Bent u bereid...

  02-07-2014

 • Kamervragen

  Het houden van kamelen en dromedarissen en de overdracht van MERS

  ...Vraag 8 Bent u bereid alsnog de ontheffing tot het houden van kamelen en dromedarissen in te trekken Zo nee, waarom niet Op welke wijze, en op welke termijn, wilt u de ontheffing evalueren Vraag 9 Kunt u aangeven op welke wijze MERS-besmetting de Nederlandse exportpositie zou kunnen schaden, en of er aanwijzingen zijn op kruisbesmetting via andere diersoorten Zo nee, bent u bereid daarnaar onderzoek te laten verrichten, en de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Klever (PVV), ingezonden 15 mei 2014 (vraagnummer 2014Z08820) Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Vragen 2 ...

  15-05-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het schrappen van de financiering van afschot door de Koning of andere gerechtigde jagers/faunabeheerders uit algemene middelen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 I Vaststelling van de begrotingsstaten van de Koning (I) voor het jaar 2014 Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 4 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 632 (x € 1.000). II In het artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 632 (x € 1.000). Toelichting Op het Kroondomein wordt met publiek geld het doden van dieren in de vorm van jacht (artikel...

  33750-I-5

  04-12-2013

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het vrijmaken van budget voor praktische pilots bij boeren voor alternatieven voor afschot en vergassing van ganzen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 7 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt te gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000). II In het artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserijen voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000)....

  33750-XIII-14

  06-11-2013

 • Amendementen

  Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 6 over uitvoering van het onderzoeksprogramma 'Meer kennis met minder dieren'

  ... kst-33000-I-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 Nr. 7 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 20 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 290 (x € 1 000). Toelichting Dit amendement heeft tot doel het voor de vernieuwing van de website van het Koninklijk Huis en het Jaaroverzicht gereserveerde...

  33000-I-7

  20-12-2011

meer amendementen

Moties

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over koloniehuisvesting van kippen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 28 286 Dierenwelzijn Nr. 740 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 11 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kippen in koloniehuisvesting geen ruimte hebben om te scharrelen, te foerageren of hun vleugels te spreiden, zoals blijkt uit onderzoek van de WUR; spreekt uit dat het houden van kippen in koloniehuisvesting onwenselijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme kst-28286-740 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 28 286, nr. 740 ...

  28286-740

  11-06-2014

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over transporteren van kalkoenen in kleine containers

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 28 286 Dierenwelzijn Nr. 737 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 11 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kalkoenen van meer dan 7 kilo vervoerd worden in containers waar ze zich niet eens kunnen oprichten; spreekt uit dat het transporteren van kalkoenen in de huidige containers onwenselijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme kst-28286-737 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 28 286, nr. 737 ...

  28286-737

  11-06-2014

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over chronisch honger lijden van ouderdieren van vleeskuikens

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 28 286 Dierenwelzijn Nr. 738 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 11 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouderdieren van vleeskuikens structureel voedselbeperking krijgen; spreekt uit dat het chronisch honger lijden van ouderdieren van vleeskuikens onwenselijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme kst-28286-738 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 28 286, nr. 738 ...

  28286-738

  11-06-2014

meer moties