Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Ronald van Raak

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  De relatie tussen prins Bernhard en de geheime diensten

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z06207 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over de relatie tussen prins Bernhard en de geheime diensten (ingezonden 4 april 2014). Vraag 1 Klopt het dat prins Bernhard in 1995 opdracht heeft gegeven aan de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorganger van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), om hem inlichtingen te verschaffen over het dossier dat de Amerikaanse geheime diensten over de prins zouden hebben1 Vraag 2 Welke opdrachten of suggesties heeft prins Bernhard nog meer gegeven aan de BVD of aan andere geheime diensten Vraag 3 Heeft prins Bernhard...

  04-04-2014

 • Kamervragen

  De inzet van onbevoegd personeel op Schiphol tijdens de nucleaire top (NSS)

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z05980 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van onbevoegd personeel op Schiphol tijdens de nucleaire top (NSS) (ingezonden 2 april 2014). Vraag 1 Klopt het dat tijdens de nucleaire top (NSS) in Den Haag bij luchtafhandelaar Aviapartner Cargo op Schiphol uitzendkrachten (van de bureaus Labourlink en Werk & Ik) werkzaam zijn geweest op de airside zonder de gebruikelijke screening en zonder Schipholpas1 Vraag 2 Deelt u de opvatting dat ook Aviapartner Cargo op Schiphol zich moet houden aan het verbod...

  02-04-2014

 • Kamervragen

  Het afluisteren door de NSA van alle telefoonnummers in een land

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z05131 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het afluisteren door de NSA van alle telefoonnummers in een land (ingezonden 20 maart 2014). Vraag 1 Sinds wanneer bent u op de hoogte van het MYSTIC programma, waarmee de NSA voor «100 procent» telefoongesprekken in een land kan afluisteren en deze gesprekken tot een maand kan terugluisteren1 Vraag 2 Kunt u uitsluiten dat Nederlandse burgers, in ons land of in een ander land, onderwerp zijn geweest van dit afluistersysteem Vraag 3 Kunt u uitsluiten dat telecomproviders die ook actief zijn in ons land,...

  20-03-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Moties

  Motie van het lid Van Raak over kiezen voor een telecomaanbieder en internetprovider die niet onder de Amerikaanse wet vallen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 30 977 AIVD Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld 9 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te kiezen voor een telecomaanbieder en een internetprovider voor de overheid (en voor de Tweede Kamer) die niet vallen onder de Amerikaanse wet en derhalve geen informatie hoeven te leveren aan de Amerikaanse geheime diensten, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raak kst-30977-87 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 30 977, nr. 87 ...

  30977-87

  09-04-2014

 • Moties

  Motie van de leden Van Raak en Recourt over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten en de Nederlandse wetten worden gerespecteerd

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 30 977 AIVD Nr. 84 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN RECOURT Voorgesteld 9 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat burgers de zekerheid moeten hebben dat bij het delen van informatie met de Amerikaanse NSA de fundamentele mensenrechten en de wetten van ons land worden gerespecteerd; spreekt uit dat deze beginselen uitgangspunt moeten zijn in de samenwerking met de Amerikaanse NSA, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raak Recourt kst-30977-84 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 30 977, nr. 84 ...

  30977-84

  09-04-2014

 • Moties

  Motie van de leden Van Raak en Schouw over een reactie op de onthullingen van Edward Snowden

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 30 977 AIVD Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN SCHOUW Voorgesteld 9 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te reageren op de verschillende onthullingen van klokkenluider Edward Snowden en daarbij aan te geven welke zaken de regering kan bevestigen, welke zaken de regering kan ontkennen en over welke zaken de regering geen informatie heeft, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raak Schouw kst-30977-85 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 30 977, nr. 85 ...

  30977-85

  09-04-2014

meer moties