Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Ronald van Raak

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  Het functioneren van de gevolmachtigde minister van Curacao.

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z16847 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het functioneren van de gevolmachtigde Minister van Curaçao (ingezonden 30 september 2014). Vraag 1 Kunt u aangeven waar in welke wet staat dat u als voorzitter van de Rijksministerraad geen goed gesprek kunt voeren met de gevolmachtigde Minister van Curaçao over haar functioneren, zoals u suggereert in uw antwoord op een eerdere vraag1 Vraag 2 Hoe verklaart u uw angst om dit gesprek met de gevolmachtigde Minister van Curaçao te voeren Vraag 3 Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties...

  30-09-2014

 • Kamervragen

  Het terugvorderen van decoraties

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z16544 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het terugvorderen van decoraties (ingezonden 25 september 2014). Vraag 1 Waarom wordt de motie waarin wordt uitgesproken dat onderscheidingen na overlijden van de gedecoreerden niet meer actief terug worden gevorderd niet uitgevoerd1 2 Vraag 2 Deelt u de mening dat nabestaanden nooit in de positie mogen worden gebracht dat zij zich gedwongen voelen, al dan niet vanwege de kosten, decoraties van een overledene terug te sturen Vraag 3 Hoe gaat u er voor zorgen dat de aangenomen motie alsnog wordt uitgevoerd...

  25-09-2014

 • Kamervragen

  Het inperken van het verzekerd pakket in Caribisch Nederland

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z15820 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het inperken van het verzekerd pakket in Caribisch Nederland (ingezonden 16 september 2014). Vraag 1 Is het waar dat u per 1 januari 2015 van plan bent het verzekerd pakket in Caribisch Nederland gelijk te trekken met Europees Nederland Betreft dit dezelfde maatregelen als eerder aangekondigd in uw brieven van 21 december 2012 en 18 juni 20131 2 Vraag 2 Betekent dit dat inwoners van Bonaire, Saba en Statia voortaan de eerste 20 behandelingen bij de fysiotherapeut voor eigen rekening moeten nemen Vraag 3 Deelt...

  16-09-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

meer moties