Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Ronald van Raak

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  Het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z13658 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (ingezonden 24 juli 2014). Vraag 1 Waarom hebt u dit ontwerpbesluit voor invoering van vervoersregio’s tijdens het reces aan de Kamer voorgelegd Vraag 2 Waarom hebt u niet gewacht tot na de behandeling van de Wet afschaffing plusregio’s (Kamerstukken 33 659) in de Eerste Kamer Vraag 3 Bent u zich ervan bewust...

  24-07-2014

 • Kamervragen

  De motie waarin de Eilandsraad van Sint Eustatius unaniem uitspreekt geen vertrouwen te hebben in de nieuw benoemde rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z13545 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de motie waarin de Eilandsraad van Sint Eustatius unaniem uitspreekt geen vertrouwen te hebben in de nieuw benoemde rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ingezonden 18 juli 2014). Vraag 1 Hoe reageert u op de motie waarin de Eilandsraad van Sint Eustatius unaniem uitspreekt geen vertrouwen te hebben in de nieuw benoemde rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba1 Vraag 2 Wat vindt u ervan dat de Eilandsraad hem onervarenheid toedicht en hem niet in staat acht om...

  18-07-2014

 • Kamervragen

  Amerikaanse spionage

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z13142 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Amerikaanse spionage (ingezonden 8 juli 2014). Vraag 1 Deelt u de opvatting van de Duitse Bondskanselier dat de voortdurende spionage door de Verenigde Staten leidt tot een vertrouwensbreuk1 Vraag 2 Welke spionagezaken door de Verenigde Staten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn bij de regering of de geheime diensten bekend Vraag 3 Op welk moment sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft ons land Amerikaanse spionnen of medewerkers die verdacht werden van spionage voor de Amerikanen...

  08-07-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

meer moties